Mitsubishi Delica автомашинд хийсэн туршилт

ЭДПАУР бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр Mitsubishi Delica автомашинд 6л-ийн хэмнэлт гарлаа. ADPOWER ТАВИАГҮЙ - 120km - 22.57L --->>> ADPOWER ТАВЬСАН - 120km - 16.44L ХЭМНЭЛТ 6Л Эдпаур нь 2 гр жинтэй, 27*75*1 мм-ийн хэмжээтэй тусгай хайлш, фиберглаз, тусгай пигментээр хийсэн хүчилтөрөгчийг идэвхижүүлэгч бүтээгдэхүүн бөгөөд түүнийг хэрэглэснээр хөдөлгүүрт 100 хувийн шаталт явагдах нөхцлийг бүрдүүлж дараах үр дүнгүүд гарна. Үүнд: 1. Моторын хүч нэмэгдэнэ. Бүрэн шаталт я…

ТОЁОТА ЛАНД 200 автомашинд хийсэн туршилт

Эдпаур нь 2 гр жинтэй, 27*75*1 мм-ийн хэмжээтэй тусгай хайлш, фиберглаз, тусгай пигментээр хийсэн хүчилтөрөгчийг идэвхижүүлэгч бүтээгдэхүүн бөгөөд түүнийг хэрэглэснээр хөдөлгүүрт 100 хувийн шаталт явагдах нөхцлийг бүрдүүлж дараах үр дүнгүүд гарна. Үүнд: 1. Моторын хүч нэмэгдэнэ. Бүрэн шаталт явагдснаар таны машиний хүч нэмэгдэж, хааз хөнгөн болохын зэрэгцээ машиний сэвчээ, кольц, поршин зэрэг моторын эд ангийг элэгдлээс хамгаалж, моторын ажиллах хугацааг уртасгана.2. Түлш хэмнэнэ. Мо…

Авто машины яндангаас ялгарах хорт утааны туршилт

Эдпаур бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр авто машины яндангаас гарах ХҮНИЙ эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлэх хүхэрлэг хий, натрийн давхар исэл, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл зэрэг хорт химийн элемэнтүүдийг 40 хүртэлх хувиар бууруулна.