Авто машины яндангаас ялгарах хорт утааны туршилт

Эдпаур бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр авто машины яндангаас гарах ХҮНИЙ эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлэх хүхэрлэг хий, натрийн давхар исэл, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл зэрэг хорт химийн элемэнтүүдийг 40 хүртэлх хувиар бууруулна.