ЭДПАУР бүтээгдэхүүний хэрэглэгчдийн сэтгэгдэл

ЭДПАУР бүтээгдэхүүний хэрэглэгч авто мастер Ш.Гомбодорж болон "VIP" таксины жолоочийн сэтгэгдэлийг та бүхэнд хүргэж байна.