ТОЁОТА ЛАНД 200 автомашинд хийсэн туршилт

Эдпаур нь 2 гр жинтэй, 27*75*1 мм-ийн хэмжээтэй тусгай хайлш, фиберглаз, тусгай пигментээр хийсэн хүчилтөрөгчийг идэвхижүүлэгч бүтээгдэхүүн бөгөөд түүнийг хэрэглэснээр хөдөлгүүрт 100 хувийн шаталт явагдах нөхцлийг бүрдүүлж дараах үр дүнгүүд гарна.

Үүнд: 
1. Моторын хүч нэмэгдэнэ. Бүрэн шаталт явагдснаар таны машиний хүч нэмэгдэж, хааз хөнгөн болохын зэрэгцээ машиний сэвчээ, кольц, поршин зэрэг моторын эд ангийг элэгдлээс хамгаалж, моторын ажиллах хугацааг уртасгана.
2. Түлш хэмнэнэ. Монголдоо хийсэн туршилтаар 30 хүртэлх хувийн түлшний хэмнэлт гарсан бөгөөд та бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж эхэлснээс хойш 2 жилийн хугацаанд ашиглана. 
3. Хорт утаа буурна. Хүний эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлж, олон төрлийн өвчнийг үүсгэгч тээврийн хэрэгслээс гарч байгаа хорт химийн элемэнтүүдийг 40 хүртэл хувиар бууруулна