Эдпаур бүтээгдэхүүн хөдөө орон нутагт хүргэлттэй боллоо.

Авто машины шатахуун хэмнэгч "ЭДПАУР" бүтээгдэхүүн хөдөө орон нутагт хүргэлттэй боллоо. Та хүссэн аймагтаа 3-7 хоногийн дотор хүргүүлж аваарай. УТАС:7722-8822